pergamen

Profesní prestiž


Profesní prestiž

To, co klientům a zákazníkům sděluje vaše oblečení (upravenost, sladěnost, čistota), může stejně dobře pomoci vzájemný vztah rozvíjet jako vytvářet bariéry další komunikace.

Pokud nemáme dobrý vztah k tomu, kdo nám něco sděluje, většinou příliš nevnímáme ani obsah toho, co nám říká.

Novodobý pohled na přístup lékařů

V jednom rozhlasovém rozhovoru zazněl názor jedné starší lékařky, která tvrdila, že většině lékařů by neuškodilo absolvovat kurs komunikace, protože image této profese, je nevalný. Úcta a respekt vůči představitelům této profese, známé z minulosti, postupně poklesly přinejmenším ze tří důvodů:

  1. Ochota přiznat chybu a omluvit se za ni se přiblížila vzhledem k obavám z možného soudního sporu k nule.
  2. Chování vůči pacientům na lůžku a schopnost interpersonální komunikace jsou často úděsné. Vysoce technizovaná pracoviště v moderních nemocnicích a stres doprovázející chirurgické zákroky vedou spolu s nedostatečným tréninkem v komunikačních dovednostech k tomu, že pacienti jsou vnímáni jako problém vyžadující řešení místo toho, aby k nim bylo přistupováno jako k lidem, kteří mají problém.
  3. Postupně se vytvořil model, v němž je role lékaře spojena s představou arogantního a neosobního specialisty, tvrdého vůči pacientům i podřízenému personálu. Aby lékaři stejně jako ostatní specialisté, působili profesionálním dojmem, musí být přátelští, odpovědní, přístupní.

Charakterisktika profese

Pokud se při své práci dostáváte do kontaktu s dalšími lidmi, potřebujete nejenom odborné a technické dovednosti, ale také schopnost jednat s lidmi. Profesionální image, bez ohledu na své jednotlivé složky, je podřízen určitým pravidlům, vyplývajícím z praktických potřeb, každodenních požadavků a z očekávání a představ spojovaných s danou profesí. Co charakterizuje personalistu? Jak by se měl chovat např. lékař-specialista?

První dojem

Lidé si často vytvářejí úsudek o druhých, aniž by je viděli, nebo se s nimi setkali. Pouze na základě toho, co o nich zaslechli, nebo toho co se o nich dozvěděli od jiných lidí. Tyto představy často vycházejí z toho, co si dotyční myslí a o čem se domnívají, že znají - o určité profesi, společnosti nebo oddělení. Přeneseny na konkrétní jednotlivce potom mohou vypadat např. takto: „S architekty je vždy legrace.“ nebo „V prodejním oddělení je každý zvyklý dělat si, co chce, bude těžké s nimi spolupracovat.“ Své pověsti, ať už odpovídá skutečnosti nebo ne, můžete využít ve svůj prospěch. Představte si, že Vás ostatní považují za člověka, který mimořádně dbá na úroveň předkládaných zpráv. Materiály, které budete dostávat, budou s největší pravděpodobností vypracovány pečlivěji, než kdybyste tuto pověst neměli. Konzultant, kterého předchází pověst drahého, ale vynikajícího odborníka, může očekávat, že klienti, kteří ho osloví, jsou ochotni a připraveni platit za jeho služby více, než je obvyklé.

Proč se zaměřit na profesní image

Existuje přinejmenším pět důvodů, proč je osobní image tak významná pro rozvoj kariéry:

  1. osobní styl ovlivňuje rozhodování lidí
  2. věříme tomu, co vidíme
  3. všichni máme málo času a spoléháme na první dojem
  4. o úspěchu dnes rozhoduje každý a dosáhnout úspěchu vyžaduje, aby každý jednal jako vyslanec své profese nebo organizace
  5. vzhled je vaše plus

DARNES dragon
pergamen