pergamen

Osobní růst


Osobní růst

images/sites/mysl/psychicka-odolnost/osobni-rust/2.png

Důvěřujete-li budoucnosti, nemůže se vám nic stát.

Pozor na slabosti

Všechno se rodí nejprve z myšlenky, včetně zdraví a nálady. Čím lépe poznáte sebe, tím snadněji odhalíte příčiny vašich dosavadních neúspěchů. Slabí lidé mají sklon neustále se pozorovat, sebepozorování upíná pozornost ke slabostem, a tím je zesiluje, díky tomu nedokáží vidět nic jiného, natož chyby odstranit. Zbavit se toho není problém...

Představy

Musíte rozeznávat dva druhy představ, kladné a záporné. Zatímco kladné představy přinášejí úspěch, štěstí a zdraví, záporné přinášejí nemoc, nezdary a nouzi. Kdy je tedy myšlení pozitivní? Když člověk nenaříká nad nepříjemnostmi a nestěžuje si jako většina lidí, když vypudí ze své mysli bázeň a strach z nemocí, nezdaru a neúspěchu a když si vždy říká, že všechno dopadne dobře a že se opravdu splní všechno, co si přeje. A kdo myslí negativně? Ten,kdo v každém nezdaru vidí počátek svého zmaru, kdo se stále domnívá, že jen jiní lidé dobývají úspěch a sám sebe pokládá za smolaře, kdo nedovede nic jiného než celý den přemýšlet o svých bolestech a strastech, komu stále přicházejí na mysl možnosti něčeho nepříjemného. Každý je svého štěstí strůjcem, jak člověk myslí, tak také bude nade vší pochybnost sklízet.

Schopnosti a sebedůvěra

Naučte se věřit ve svou schopnost dosáhnout cíle a z bavte se všeho, co podkopává vaši sebedůvěru, co vám vytváří zbabělost, nesmělost, malichernost, váhavost a nerozhodnost.

Perpetuum mobile

Chcete-li postupovat vpřed, nesmíte se spokojit s dosavadním stavem svých schopností a vědomostí. Kdo si nedoplňuje vzdělání, zastaví se ve svém vývoji a druzí ho předběhnou. Toto neustálé sebevzdělávání je krásné perpetuum mobile, které prodlužuje Váš život.

Vhodná chvíle

Staré přísloví říká, že odvážnému štěstí přeje. Proto nesmíte vyčkávat, až se Vám bude nějaká chvíle zdát pro jednání vhodnější. Kdo se nemůže odhodlat a neodváží se, nemá vyhlídky, že se pohne z místa. Zkušenější člověk je moudřejší než poučený.

Možnosti

Dobrý nápad sám nic nezmůže, chybí-li odvaha ho uskutečnit. A buďte vždy obchodníkem, čím menší požadavky máte, tím méně dosáhnete.

Vaše myšlenky jsou síly, které hýbají světem kolem vás. Nepřemýšlejte o nepříjemnostech. Žijte, na nic nečekejte. Každý den je začátek, proto ani jeden nepromarněte.

Někdo potřebuje motivaci, někdo koučink, někdo obojí. Rozjezd v životě je velice krásný a naplňující. Když potřebujete inspiraci, ujasnění nebo jen popostrčit, to vše lze v této době zařídit.

Když změníte svůj život, inspirujete tím i své okolí. Dávno je prokázané, že svým chováním měníte a inspirujete své blízké i známé. Pokud neposlouchají vaše přímá slova, ukažte jim je v praxi. Přestaňte pouze mluvit o změnách, které provedete, uskutečněte je.

 


Publikovano

drop
pergamen